Harul lui Dumnezeu

greseala lui Adam e o umbră a greselii făcute de noi prin Lege.
pentru că la fel cum a gresit Adam gresim si noi.
pomul cunostintei binelui si răului e Legea.
la fel cum fructul oprit îl făcea să-si dorească mai mult să încalce porunca, tot asa facem si noi cu Legea.

Patimile păcatelor erau aţâţate de Lege. rom7:5
Dar el a pus poruncile si legile în inima omului născut din nou prin Duh Sfânt: Noul Legământ.
Avem două alternative, să umblăm după îndemnurile Duhului [viată si pace] sau după cele ale firii pământesti [moarte]. rom8:5

Prin urmare e liber arbitru. Eu aleg.
Umblarea după îndemnurile Duhului: citirea scripturii, rugăciune, părtăsie/zidire cu fratii, etc
Umblarea după îndemnurile firii: curvii, destrăbălări, necurătii, neascultare, etc.

Advertisements